Wyniki wyszukiwania dla: STRATEGIA GOSPODARCZA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STRATEGIA GOSPODARCZA

Wyniki wyszukiwania dla: STRATEGIA GOSPODARCZA

  • Janusz Rachoń prof. dr hab. inż.

    Sprawował urząd rektora w latach 2002-2008 Urodził się 11 sierpnia 1946 r. w Nowym Sączu. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1969 r. rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, na którym uzyskał w 1975 r. doktorat, a w 1985 r. habilitację. Na stanowisko docenta został powołany w 1989 r., na stanowisko profesora nadzwyczajnego...

  • Polityczne uwarunkowania strategii rozwoju systemu gospodarczego(w kontekście funkcjonowania podsystmu bankowości)

    Publikacja

    - Rok 2003

    Celem opracowania jest analiza wpływu czynników politycznych na strategiczne uwarunkowania funkcjonowania systemu gospodarczego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu bankowości.