Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY ZBIORNIKOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY ZBIORNIKOWE

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY ZBIORNIKOWE

  • Determination of reservoir decision rules during flood

    Publikacja

    - Acta Geophysica - Rok 2002

    W artykule opisano zastosowania metody sterowanego przeszukiwania losowego w zadaniu operacyjnego sterowania systemem zbiorników Nysy Kłodzkiej. Celem badań było zwiększenie dokładności uzyskiwanych wyników i efektywności obliczeń. Przetestowano kilka form reguł decyzyjnych i zaproponowano modyfikację analizowanej metody.