Wyniki wyszukiwania dla: antena planarna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: antena planarna

Wyniki wyszukiwania dla: antena planarna

 • Improved compact low-profile quadband planar monopole antenna for mobile handsets

  Publikacja

  Przedstawiono konstrukcję wewnętrznej monopolowej anteny planarnej przystosowanej do pracy wielozakresowej telefonu przenośnego. Antena zapewnia poprawną pracę w systemach GSM1900, DCS1800, PCS1900, UMTS2050. Wykorzystano strukturę zawierającą dwie konfiguracje monopolowe (długi i krótki monopol). Radiator zanurzono w materiale dielektrycznym, co poprawiło jego charakterystyki promieniowania.

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • Compact CPW-fed Sierpinski fractal monopole antenna.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaproponowano nową wielozakresową strukturę antenową dla zastosowań wielosystemowych. Jest to zminiaturyzowana antena monopolowa planarna, której obwód zaprojektowano wykorzystując czwartego rzędu iterację trójkąta Sierpińskiego ze współczynnikiem skali d=1.5. Antenę wykonano na podłożu dielektrycznym i zasilono wykorzystując falowód koplanarny. Badania parametrów wykonanego modelu potwierdziły wielozakresową pracę struktury.

 • Compact-planar monopole loop antennas for 802.11b/g WLAN systems

  Publikacja

  Zaproponowano planarne anteny monopolowe dla systemów komunikacji bezprzewodowej WLAN pracujących w pasmach 2.45GHz i 5.25GHz. W strukturze radiatorów zasilanych poprzez linię mikropaskową wykorzystano krzywe fraktalne: pętlę Kocha oraz pętlę Minkowskiego. W obu przypadkach uzyskano dwuzakresową pracę anten dzięki wprowadzeniu nowej konfiguracji zminiaturyzowanych transformatorów impedancji w układzie zasilania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • New Type of Small Broad-Band Internal Antenna for Third Generation Mobile Phone Handsets.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono nową szerokopasmową antenę łatową przeznaczoną dla telefonów komórkowych trzeciej generacji. Proponowana struktura zawiera obwód (rezonator) w kształcie litery U i zaliczana jest do klasy PIFA (planar inverted-F antenna). W trakcie procesu projektowania przeprowadzono szereg symulacji elektromagnetycznych (metoda momentów), których wyniki zweryfikowano w oparciu o pomiary charakterystyk wykonanego prototypu....