Wyniki wyszukiwania dla: antena uwb - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: antena uwb

Wyniki wyszukiwania dla: antena uwb

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • Design of UWB coplanar antenna with reduced ground plane

  W artykule przedstawiono projekt kompaktowej anteny szerokopasmowej złożonej z dwóch kołowych pasków koplanarnych ograniczających szczelinę o podobnym kształcie. Antena zasilona była z 50 Ω linii trójpaskowej. Przeprowadzono badania wpływu zewnętrznego paska na pasmo anteny. Zaprojektowana antena została zbadana eksperymentalnie pokazując bardzo dobre parametry: w paśmie 1.7-15.5GHz uzyskano |S11| < −10dB. Antena charakteryzowała...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rafał Lech dr hab. inż.

   IEEE Senior Member #92122578 Rafał Lech urodził się w Elblągu w 1977 roku. W roku 2001 otrzymał tytuł magistra inżyniera, w roku 2007 stopień doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) a w roku 2018 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika w Politechnice Gdańskiej. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  w Politechnike...

 • UWB planar antenna dipole in the sandwich configuration

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań nad planarną anteną dipolową o ramionach kołowych, przeznaczoną dla systemu UWB. Ramiona dipola umieszczono pomiędzy dwoma warstwami dielektryka (konfiguracja kanapki) uzyskując redukcję wymiarów anteny. Stwierdzono, że impedancja wejściowa jest mniejsza, niż w przypadku pojedynczego podłoża, co umożliwia łatwiejsze dopasowanie anteny do toru zasilającego. Współczynnik odbicia w całym paśmie...

 • Coplanar Waveguide Fed Ultra-Wideband Antenna Over the Planar and Cylindrical Surfaces

  Publikacja

  The investigation of coplanar waveguide fed ultra-wideband antenna and the influence of the proximity of different materials on the reflection coefficients and radiation character-istics is presented. The antenna is composed of two circular coplanar strips which enclose slot aperture of similar shape and is designed on a thin and flexible substrate. From the modeling and experimental tests the antenna shows good performance in...