Wyniki wyszukiwania dla: chemia polimerów - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: chemia polimerów

Wyniki wyszukiwania dla: chemia polimerów

 • Chemia i technologia polimerów - sem. 5, 2021/2022

  Kursy Online
  • P. Kosmela
  • J. Kucińska-Lipka
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • Ł. Zedler
  • M. Sienkiewicz
  • I. Carayon
  • M. Włoch

 • Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych

  * Zespół Chemicznych Źródeł Prądu Zainteresowania badawcze zespołu koncentrują się głównie na zjawiskach na granicy faz pomiędzy elektrodą a elektrolitem oraz zjawiskach fazowych dotyczących transportu i przeniesienia ładunku. Zrozumienie tych przemian fizykochemicznych ma umożliwić wybór/zaprojektowanie odpowiednich materiałów - przewodników prądu, skutecznych w urządzeniach do magazynowaniu i konwersji energii elektrycznej (UMKE)....

 • Inżynieria polimerów II (PG_00048735)

  Kursy Online
  • M. Włoch

  Kierunek: Inżynieria materiałowa (Studia II Stopnia) Rok akademicki: 2022/2023 Prowadzący: dr inż. Marcin Włoch Termin zajęć: PONIEDZIAŁEK 13:15-15:00 Miejsce zajęć: Chemia C, sala 105    

 • Korozja Polimerów

  Kursy Online
  • E. Janicka
  • M. Mielniczek
  • M. Cieślik
  • Ł. Gaweł
  • M. Szociński
  • Ł. Piszczyk

 • Inżynieria Polimerów I- LABORATORIUM 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Kosmela
  • P. Parcheta-Szwindowska
  • E. Głowińska
  • J. Niesiobędzka
  • A. Olszewski
  • M. Włoch
  • J. Datta

  Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V) Rok Akademicki: 2022/2023 Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Ewa Głowińska (Chemia C, p. 204)

 • Inżynieria polimerów II

  Kursy Online
  • J. Haponiuk
  • M. Sienkiewicz
  • L. Jasińska-Walc
  • Ł. Piszczyk

  Kurs ukierunkowany na zagadnienia praktyczne związane z użytkowaniem materiałów polimerowych. Omawiane zagadnienia : Degradacja materiałów polimerowych. Analiza wad materiałów polimerowych. Modyfikacja właściwosci tworzyw sztucznych przy pomocy środków pomocniczych. Struktura warstwy wierzchniej polimerów i  metody modyfikowania warstwy wierzchniej. Trybologia polimerów. 

 • Technologie syntezy polimerów

  Kursy Online
  • P. Kosmela
  • J. Haponiuk
  • Ł. Piszczyk

  Kurs dla semestru 6 kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria materiałów polimerowych Kurs dotyczy technologii produkcji podstawowych tworzyw sztucznych

 • Metody analizy instrumentalnej polimerów

  Kursy Online
  • M. Strankowski
  • Ł. Piszczyk

 • Wstęp do technologii polimerów

  Kursy Online
  • P. Parcheta-Szwindowska
  • J. Haponiuk
  • E. Głowińska
  • K. Formela
  • J. Datta

  Kurs dla semestru IV kierunku Technologia Chemiczna Zarys technologii otrzymywania i przetwórstwa podstawowych tworzyw sztucznych

 • Wstęp do technologii polimerów - 2021/2022

  Kursy Online
  • P. Parcheta-Szwindowska
  • J. Haponiuk
  • E. Głowińska
  • K. Formela
  • J. Datta

  Kurs dla semestru IV kierunku Technologia Chemiczna Zarys technologii otrzymywania i przetwórstwa podstawowych tworzyw sztucznych

 • Wstęp do Technologii Polimerów - LABORATORIUM - 2021/2022

  Kursy Online
  • P. Kosmela
  • P. Parcheta-Szwindowska
  • J. Haponiuk
  • E. Głowińska
  • J. Niesiobędzka
  • Ł. Zedler
  • M. Włoch
  • J. Datta

  Kierunek: Technologia Chemiczna Studia I Stopnia - Semestr IV

 • Inżynieria polimerów II oraz Nowe technologie materiałowe kopia

  Kursy Online
  • A. D. Mielewczyk-Gryń

  Inżynieria polimerów 2 - semestr 2 mgr Trwałość wyrobów z tworzyw sztucznych - analiza zawodności Reologia i zużycie Materiały polimerowe o specjalnych właściwościach Nowe technologie materiałowe - semestr 3 mgr Materiały wytwarzane przez reaktywne wytłaczanie Otrzymywanie samonaprawialnych Materiałów polimerowych  Technologia materiałów polimerowych z paamięcią kształtu

 • Właściwości technologiczne i użytkowe polimerów - wykład/laboratorium 2021/2022

  Kursy Online
  • P. Kosmela
  • P. Gnatowski
  • P. Szarlej
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • Ł. Zedler
  • M. Sienkiewicz

  Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych Poziom kształcenia: studia I stopnia inżynierskie, semestr 6 Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi, mechanicznymi, przetwórczymi i użytkowymi polimerów oraz metodami ich wyznaczania. Prowadzący: dr inż. Maciej Sienkiewicz dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka

 • Degradacja Polimerów, IM II st. II sem. 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Kosmela
  • P. Parcheta-Szwindowska
  • E. Głowińska
  • M. Strankowski
  • J. Datta
  • Ł. Piszczyk

 • Justyna Kucińska-Lipka dr hab. inż.

 • Marcin Włoch dr inż.

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • Synteza, budowa oraz właściwości stałych elektrolitów poliuretanowych

  Publikacja
  • P. Gużyński

  - Rok 2007

 • Poly(ferrocenylsilane-block-methacrylates) via sequential anionic and atom transfer radical polymerization.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia sposób otrzymywania kopolimerów blokowych poli(ferrocenylosilanów) (PFS) i poli(metakrylanu metylu) (PMMA). W pierwszej kolejności syntezowany jest anionowo blok PFS, który po odpowiedniej terminacji służy jako makroinicjator dla syntezy bloku PMMA. Synteza ta jest realizowana przy użyciu polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP), katalizowanej przez kompleksy rutenu. Otrzymane w ten sposób kopolimery...

 • Janusz Rachoń prof. dr hab. inż.

  Sprawował urząd rektora w latach 2002-2008 Urodził się 11 sierpnia 1946 r. w Nowym Sączu. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1969 r. rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, na którym uzyskał w 1975 r. doktorat, a w 1985 r. habilitację. Na stanowisko docenta został powołany w 1989 r., na stanowisko profesora nadzwyczajnego...