Wyniki wyszukiwania dla: ogniwa sloneczne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ogniwa sloneczne

Wyniki wyszukiwania dla: ogniwa sloneczne

 • Badania i rozwój technologii ogniw fotowoltaicznych

  Publikacja

  - Czysta Energia - Rok 2014

  W tym roku mija już 60 lat od publikacji Chapina, Fullera i Pearsona dotyczącej krzemowych złącz typu p-n, które mają zdolność do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną , ale tak naprawdę przez ostatnie 10-15 lat obserwujemy szczególnie intensywny rozwój w obszarze badań i nowych technologii fotowoltaicznych. Jest on możliwy dzięki przełomowym osiągnięciom w dziedzinie chemii, inżynierii materiałowej, nanotechnologii...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Barwnikowe ogniwa słoneczne

  Publikacja
  • K. SiuzdaK
  • M. Klein
  • K. Łapiński
  • A. Cenian

  - Rynek Energii - Rok 2015

  Praca jest poświęcona zagadnieniu barwnikowych ogniw fotowoltaicznych – ich budowie, sposobie wytwarzania, charakterystyce oraz zastosowaniu. W przeciwieństwie do popularnych na rynku paneli krzemowych monokrystalicznych oraz polikrystalicznych, barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne oparte są na technologii bezkrzemowej, na nowych materiałach funkcjonalnych, takich jak np. nanocząstki metali i tlenków metali, barwniki organiczne czy...

 • Kierunki rozwoju organicznych ogniw słonecznych

  Publikacja

  - Rok 2010

 • The influence of UV light on Performance of poly(methyl methacrylate) in regard to dyesensitised solar cells

  Niskie kosztu produkcji i prosta budowa Barwnikowych Ogniw Słonecznych (ang.DSSC-Dye Sensitized Solar Cells) a także porównywalne wydajności czynią je konkurencyjnymi wsród komercyjnych technologii ogniw słonecznych. Jednym z elementów wchodzących w skład BOS jest transparentne szkło przewodzące stanowiące jego elektrody. Doskonała transparentność omozliwia zastosowanie polimeru PMMA jako substytutu transparaentnego szkła przewodzącego....

 • Growth and characterization of chalcopyrite nanocrystals: beyond conventional thin films

  Publikacja
  • D. FUERTES MARRÓN
  • S. Lehmann
  • J. Kosk
  • S. Sadewasser
  • M. LUX-STEINER

  - Rok 2007

  Przedstawiona została sucha metoda wytwarzania na podłożach stałych kryształów chalkopirytu zawierających miedź z wykorzystaniem prekursorów metalicznych. Dzięki odpowiedniemu doborowi parametrów nakładania otrzymano zarówno nanokryształy oraz polikrystaliczne struktury submikronowe jak i makroskopowe klastry. Zamieszczona została charakterystyka wytworzonych materiałów otrzymana techniką mikroskopii skaningowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie energii słonecznej - konwersja fototermiczna i fotowoltaiczna- nowe perspektywy.

  W pracy przedstawiono nowe perspektywy wykorzystania energii słonecznej.Wskazano na możliwości uzyskania zarówno energii cieplnej do ogrzewania domów i zaopatrywania ich w ciepłą wodę użytkową, jak i energii elektrycznej za pomocą kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Polsce. Omówiono kierunki rozwoju technologii solarnych na świecie i obecny poziom wykorzystania ich w krajach Unii Europejskiej. Wskazano na...

 • Effect of illumination on noise of silicon solar cells

  Publikacja

  Transport and noise properties of silicon solar cells in darkness and under illumination have been studied. The measurements were carried out for both reverse and forward bias of the device. The changes in the sample behaviour are due to the variation of PN junction dynamic resistance and, also, the occurence of both 1/f and generation-recombination noise components

 • Ogniwa i moduły fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne źródła energii

  Publikacja

  W książce omówiono zagadnienia, związane z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, zarys technologii ich wytwarzania, parametry eksploatacyjne, sprawność konwersji i koszt uzyskania jednostki energii w systemie fotowoltaicznym. Przedstawiono wybrane alternatywne źródła energii i zasady działania urządzeń do przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną z uwzględnieniem sprawności konwersji, zużycia materiałowego...