Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii

Pełnione funkcje

Kierownik katedry

  • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska
    Anna Brillowska-Dąbrowska dr hab. inż.
    Kierownik katedry

    Anna Brillowska-Dąbrowska, urodzona w 1971 r. w Gdańsku, ukończyła w 1996 r. studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, na Wydziale Chemicznym PG. Stopień doktora uzyskała po ukończeniu Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemicznym PG w 2001 r. W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 2004 r. została zatrudniona na stanowisku naukowiec w Statens Serum Institut w Danii w Jednostce Mikologii i Parazytologii. W...

Pracownicy