Sekcja ds. obronnych, Kancelaria Niejawna - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sekcja ds. obronnych, Kancelaria Niejawna

Filtry

wszystkich: 18

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2016
Rok 2011
 • Dobór sygnałów w cichym sonarze z filtracją dopasowaną

  Skrytość działania jest pożądaną cechą sonarów w niektórych zastosowaniach militarnych. Można ją uzyskać poprzez emisję sygnałów szerokopasmowych o małej mocy i długim cyklu powtarzania. Głównym problemem w takich cichych sonarach jest negatywny wpływ efektu Dopplera na warunki detekcji i dokładność określania odległości wykrytych celów. W referacie dokonano porównania pod tym kątem trzech rodzajów sygnałów sondujących, a mianowicie...

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • Acoustic signal processing in passive sonar system with towed array

  W referacie opisano przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym. W pojęciu ''przetwarzanie sygnałów akustycznych'' mieszczą się wszelkie operacje wykonywane na sygnałach analogowych tj. wzmacnianie, filtracja i próbkowanie, jak również operacje na sygnałach cyfrowych uzyskanych w procesie próbkowania. Do operacji cyfrowych wykonywanych w systemie zalicza się synchronizację, konwersję, sortowanie, wytwarzanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2007
Rok 2006
 • Visualisation forms in passive sonar with towed array

  Artykuł dotyczy organizacji zobrazowań na monitorach modernizowanego w KSEM sonaru pasywnego z długą, holowaną za rufą okrętu, anteną akustyczną. We wprowadzeniu opisano strukturę takiego sonaru oraz sposób pozyskiwania i charakter odbieranych sygnałów jako podstawę organizowania zobrazowań efektów nasłuchu. Dalej opisano inne czynniki wpływające na organizację obrazów na monitorach sonaru tzn. zadania operatorów, organizację i...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2005
 • Hydroacoustic ships berthing aid systems in Gdańsk north harbour

  Manewry dobijania statków do nabrzeży portowych są trudnymi operacjami, przy których należy uwzględniać m. in. na pływy, wiatry, widzialność, prędkość, masę statku, odległość od pirsu. Ewentualna kolizja z pirsem niesie poważne konsekwencje, szczególnie groźne dla wielkich statków a zwłaszcza tankowców. Referat prezentuje hydroakustyczne systemy kontroli manewrów statków wykonane przez zespół pracowników Katedry Systemów Elektroniki...

 • Imaging forms in passive sonars
  Publikacja

  Referat jest kontynuacją tematyki organizacji zobrazowań we współczesnych systemach hydrolokacyjnych przedstawionej w referacie zaproszonym na ubiegłorocznym OSA dla systemów aktywnych. Tym razem dotyczy organizacji zobrazowań w systemach pasywnych. W praktyce, prócz prostych systemów nasłuchu i rejestracji dźwięków podwodnych, używanych przez badaczy fauny wodnej czy oceanografów, systemy pasywne są wykorzystywane w marynarkach...

 • Procesing the complex signal in the acoustic processor of a sonobuoy system
  Publikacja

  W artykule przedstawiono metody cyfrowego przetwarzania sygnału kompleksowego w procesorze akustycznym systemu radiohydroboi. Omówiono ogólną postać systemu oraz sygnału kompleksowego. Opisano dwie alternatywne metody przetwarzania sygnału: pierwszą w dziedzinie czasu, drugą w dziedzinie częstotliwości. Zaprezentowano schematy blokowe algorytmów obu sposobów przetwarzania. Omówiono problemy praktycznej realizacji poszczególnych...

Rok 2004
 • Rozwój form zobrazowań w akustycznych systemach echolokacyjnych.
  Publikacja

  W referacie przedstawiono przegląd i rozwój form zobrazowań w ultrasonografii, hydrolokacji oraz w sondażu atmosfery w aspekcie technicznych i technologicznych możliwości ich opracowania i aplikacji w produkowanym sprzęcie. Omówiono istotne parametry techniczne zobrazowań. Wymieniono w sposób usystematyzowany typy stosowanych zobrazowań (A, PIZA, B, P, M, kombinacje) wraz z przykładami i komentarzami. Zwrócono uwagę na różne formy...

Rok 2003
Rok 2002
 • Special forms of echo visual representation in an ahead looking sonar.

  The paper discusses ways to organise visual representation in a multi-beam ahead looking sonars whose function is to detect objects on the bottom and in pelagic zones. Forms of visual representation are shown and illustrated on the basic screen (panoramic representation and setting, alarms) and on the auxiliary screen (type A, B and special). Special forms of visual representation are mainly used in detecting objects in difficult...

  Pełny tekst do pobrania w portalu