Anna Golędzinowska - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 23

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2020
2018
 • Odkrywanie nadwodnego wizerunku miast delty Wisły

  Artykuł odnosi się do specyficznego obszaru funkcjonalnego, którego tożsamość opierała się przede wszystkim na relacji z wodą – w większych miastach portowych, a także powiązanych z nimi mniejszych miejscowościach. Opisuje zjawisko wykorzystania i reinterpretacji potencjału bogatej sieci hydrograficznej do odbudowania tożsamości przestrzennej po gwałtownych wydarzeniach XX wieku. Cytowane studia przypadków są zróżnicowane ze względu...

  Full text in external service

2017
2015
2012
 • Kształtowanie nowego wizerunku miast delty Wisły

  Obszar delty wisły został dotknięty szeregiem negatywnych zjawisk będących następstwem burzliwej historii tych ziem. ważnym elementem działań naprawczych jest zmiana negatywnego wizerunku miejsca oraz wzmoicnienie poczucia tożsamości terytorialnej wśród (w większości napływowej) społeczności lokalnej.artykuł przedstawia dotychczasowe dościwadczenia oraz perspektywy dalszych działań wybranych miast delty wisły dotyczących wykorzystania,...

 • Public Space in Medium-sized Town - Role in Development Policy
  Publication

  Miasta średniej wielkości odgrywają ważną, choć często niedacenianą rolę w sieci osadniczej Polski. Artykuł przedstawia specyfikę tej grupy miast w warunkach wdrażania reform ekonomicznej i terytorialnej. Szczególna uwaga skupiona jest na zjawisku, które nasiliło się od początku XXI wieku - zabiegach władz mających na celu zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych. W tekście przeanalizowane zostały różne strategie rozwoju,...

  Full text in external service

 • Tradition in a context of hyper-dynamic multicultural urban space

  Od początku lat 70. Zjednoczone Emiraty Arabskie były miejscem gwałtownego rozowju gospodarczego, któremu towarzyszył równie dynamiczny wzrost urbanizacji, jak również wzrost populacji. Obecnie ponad 80% współczesnej populacji tego silnie zakorzenionego w tradycjach arabskich kraju to imigranci. Do kryzysu 2008 roku rozwój miast odbywał się praktycznie bez ograniczeń finansowych, jednak z rozmachu pojedyńczych budowli wykreowane...

  Full text in external service

2011
 • ICT-supported spatial identification of natural and cultural values as a tool in development policies
  Publication

  W ciagu ostatnich dwudziestu lat świat stał się miejscem gwałtownego postępu technologicznego, mentalnego i społecznego. Przesył danych geoprzestrzennych staje się coraz łatwiejszy a dostęp coraz bardziej powszechny. Stwarza to nowe możliwości konstruowania polityk rozwoju.Artykuł przedstawia kwestie wykorzystania technologii teleinformatycznych w prowadzeniu polityki rozwoju - na przykładzie przetwarzania danych o środowisku przyrodniczym...

 • Port hinterland connections: a comparative study of Polish and Belgian cases
  Publication

  - RED. ZAGR. ANGIELSKI - 2011

  W badaniu zastosowano podejście porównawcze - zestawiono symulację oddziaływania na zaplecze lądowe dwóch różnych europejskich obszarów portowych: Antwerpii (Belgia) oraz aglomenracji Gdańska i Gdyni (Polska. Oba ośrodki posiadają ważne powiązania drogowe z zapleczem ladowym, z którym próbują konkurować inne formy transportu towarowego. Niemniej, port w Antwerpii jest już jednym z wiodących portów na kontynencie, podczas gdy porty...

  Full text in external service

 • River valley in planning documents. The case of towns in the northern part of Gdansk agglomeration
  Publication

  W strukturach zurbanizowanych doliny rzek pełnią funkcję korytarzy ekologicznych - jako element systemu ekologicznego zapewniają połączenie z obszarami zasilającymi. Niektóre z nich mają znaczenie ponadlokalne. Jednocześnie doliny rzek mogą być użytkowane jako przestrzeń integracji i rekreacji lokalnej społeczności. Strategie ochrony i kształtowania powyższych funkcji są ustalane w dokumentach planistycznych różnych szczebli....

2010
2008
2007
2006

seen 253 times