Search results for: mikroorganizmy - MOST Wiedzy

Search

Search results for: mikroorganizmy

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (11)

Search results for: mikroorganizmy

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (1)

Search results for: mikroorganizmy

Other results Pokaż wszystkie wyniki (41)

Search results for: mikroorganizmy

 • Prądotwórcze mikroorganizmy

  Publication

  Artykuł dotyczy projektu badawczego prowadzonego przez Naukowe Koło Chemików.

  Full text in external service

 • Mikroorganizmy w degradacji celulozy

  Publication

  Celuloza jest podstawowym składnikiem komórek roślinnych. Włókna celulozowe są bardzo ciasno upakowane w ścianach komórek, przez co utrudniają dostęp enzymom celulolitycznym oraz cząsteczkom wody. Najważniejszą rolę w procesie rozkładu celulozy pełnią celulazy, które należą do rodziny hydrolaz glikozydowych. Zdolność do hydrolizy celulozy i hemicelulozy wykazują mikroorganizmy celulolityczne. Prezentują one dwa różne mechanizmy...

  Full text available

 • Wpływ wysokiego ciśnienia na mikroorganizmy

  W przeglądowym opracowaniu przedstawiono wpływ wysokich ciśnień na bakterie, grzyby i wirusy. Scharakteryzowano wrażliwość mikroorganizmów na działanie wysokiego ciśnienia w zależności od typu mikroorganizmu, fazy wzrostu, składu środowiska i parametrów procesu. Omówiono czynniki warunkujące ciśnienioodporność form przetrwalnych bakterii.

 • Wpływ połączonego działania wysokiego ciśnienia i innych czynników na mikroorganizmy

  Wysokie ciśnienie wzmaga bakteriobójcze działanie bakteriocyn i lizozymu w stosunku do różnych gramdodatnich i gramujemnych bakterii i odwrotnie, bakteriocyny powodują wzrost wrażliwości mikroorganizmów na działanie wysokiego ciśnienia. Do inaktywacji bakterii i grzybów oraz do zwiększania stopnia zniszczenia przetrwalników można stosować podwyższone ciśnienie w atmosferze dwutlenku węgla. Wzrost ciśnienia i temperatury zwiększa...

 • Genetycznie modyfikowane mikroorganizmy narzędziem służącym do usuwania metali ciężkich ze środowiska

  Publication

  - 2012

  Metale ciężkie są pierwiastkami metalicznymi i półmetalicznymi o gęstości powyżej 4,5 g•cm-3. Powodują zaburzenia w strukturze DNA, mogą być przyczyną chorób nowotworowych, układu nerwowego, pokarmowego, naczyniowego i kostnego. Wykorzystywane są w przemyśle chemicznym, elektromaszynowym, szklarskim, metalurgicznym, farbiarskim, wydobywczym, energetyce jądrowej. Wiele metali, takich jak kobalt, miedź, nikiel, stanowi mikroelementy...