Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów - Journal - MOST Wiedzy

Search

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points - previous years
Year Points List
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2018 12 B
2017 12 B
2016 12 B
2015 12 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY 4.0
License
Creative Commons: CC-BY 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Strony/informacje_dla_autorow.aspx open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
n/a
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.
The Creative Commons license type is listed next to the articles.

Filters

total: 9

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2018
Year 2017
 • Uniwersytet na rozdrożu

  W artykule pokazano różne postrzeganie społecznej odpowiedzialności uniwersytetu w literaturze przedmiotu. Omawiając pokrótce model uniwersytetu badawczego i przedsiębiorczego, starano się wyjaśnić źródła polaryzacji poglądów na miejsce i rolę uczelni oraz kierunek zmian, w którym powinny zmierzać. Korzystając z kwadrantów wiedzy D. Stokesa, zaproponowano ewolucję uniwersytetów w kierunku opisanym kwadrantem Pasteura. Podejmując...

  Full text to download in external service

 • Wycena przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej.

  W literaturze przedmiotu poświęcono dotychczas wiele miejsca metodom wyceny przedsiębiorstw. Dotychczas w sposób pobieżny zwracano uwagę na wykorzystanie tych metod do wyceny specyficznych grup przedsiębiorstw. Jedną z takich grup stanowią przedsiębiorstwa, w stosunku do których ogłoszono upadłość, będące w procesie restrukturyzacji bądź zagrożone upadłością. Charakteryzują się one zwiększonym ryzykiem prowadzonej działalności...

  Full text to download in external service

Year 2015
 • Innowacyjność firm z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych.

  Artykuł przedstawia zagadnienia związane z innowacjami w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe (KIBS – knowledge intensive business services). Sektor biznesowych usług wiedzochłonnych ma rosnące znaczenie nie tylko z punktu widzenia firm, którym dostarcza swoje usługi, przyczyniając się do wzrostu ich konkurencyjności, ale również jako źródło innowacji. W artykule sformułowanie dwie hipotezy badawcze: H1. Firmy z...

  Full text to download in external service

Year 2010
Year 2009
Year 2003
Year 2002

seen 287 times