Safe, eco-friendly poroelastic road surface - Project - MOST Wiedzy

Search

Safe, eco-friendly poroelastic road surface

Projekt SEPOR dot. opracowania innowacyjnej poroelastycznej nawierzchni drogowej charakteryzującej się bardzo niską hałaśliwością, tłumieniem pożarów rozlewisk paliw płynnych i dobrymi własnościami w zakresie oporu toczenia oraz właściwości przeciwpoślizgowych. Nawierzchnie poroelastyczne są obecnie na świecie w fazie eksperymentalnej i jak dotychczas nie udało się stworzyć tego typu nawierzchni o wymaganej trwałości. W 2015r. zakończył się projekt 7FP PERSUADE, który stanowił kolejny krok w doskonaleniu nawierzchni poroelastycznych. Zespół Pojazdów Mechanicznych WM PG był jednym z głównych partnerów w tym projekcie. Dzięki realizacji projektu uzyskał on dużą wiedzę na temat nawierzchni poroelastycznej i posiada dalsze nowe pomysły jak poprawić parametry eksploatacyjne tych nawierzchni. Występujący w konsorcjum badawczym Zespół Budowy Dróg Katedry Inżynierii Drogowej WILiŚ posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i badaniu konstrukcji nawierzchni drogowych, a efekty jego prac są wdrażane do użycia na szczeblu ogólnokrajowym. Zakład Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przoduje natomiast w Polsce w zakresie badania emisji hałasu drogowego i właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni. Nawierzchnie poroelastyczne w warstwie ścieralnej pozwalają na znaczne zmniejszenie hałasu w rejonie dróg oraz utrudniają, a wręcz uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożaru rozlanych paliw płynnych, co czyni je idealnymi nawierzchniami do zastosowania w tunelach, na stacjach paliw i na terenie terminali. W nawierzchniach poroelastycznych ok 20% (w stosunku wagowym) nawierzchni poroelastycznej stanowi granulat gumowy otrzymany ze zużytych opon samochodowych. Pozwala to na oszczędzanie kruszyw naturalnych i na optymalną utylizację zużytych opon samochodowych (bez konieczności ich spalania). W ramach projektu przeprowadzone będą eksperymenty zmierzające do optymalizacji składu nawierzchni. Przewiduje się, że w przypadku sukcesu planowanych prac powstanie innowacyjna nawierzchnia drogowa, która może stać się przełomem w walce z hałasem drogowym oraz zapewniająca znacznie podwyższony poziom bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie w tunelach. Istnieje realna szansa opracowania produktu, który może spotkać się z dużym zainteresowaniem zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Już w chwili obecnej duże zainteresowanie ewentualnymi efektami badań wyraziła administracja drogowa na szczeblu regionalnym oraz miejskim.

Details

Project's acronym:
SEPOR
Project's funding:
TECHMATSTRATEG
Agreement:
TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018 z dnia 2018-05-30
Realisation period:
2018-05-01 - 2021-04-30
Project manager:
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
Realised in:
Department of Machine Design and Vehicles
External institutions
participating in project:
  • Politechnika Białostocka (Poland)
  • Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 8

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2020

2019

2018

seen 255 times