Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa

Projekt SEPOR dot. opracowania innowacyjnej poroelastycznej nawierzchni drogowej charakteryzującej się bardzo niską hałaśliwością, tłumieniem pożarów rozlewisk paliw płynnych i dobrymi własnościami w zakresie oporu toczenia oraz właściwości przeciwpoślizgowych. Nawierzchnie poroelastyczne są obecnie na świecie w fazie eksperymentalnej i jak dotychczas nie udało się stworzyć tego typu nawierzchni o wymaganej trwałości. W 2015r. zakończył się projekt 7FP PERSUADE, który stanowił kolejny krok w doskonaleniu nawierzchni poroelastycznych. Zespół Pojazdów Mechanicznych WM PG był jednym z głównych partnerów w tym projekcie. Dzięki realizacji projektu uzyskał on dużą wiedzę na temat nawierzchni poroelastycznej i posiada dalsze nowe pomysły jak poprawić parametry eksploatacyjne tych nawierzchni. Występujący w konsorcjum badawczym Zespół Budowy Dróg Katedry Inżynierii Drogowej WILiŚ posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i badaniu konstrukcji nawierzchni drogowych, a efekty jego prac są wdrażane do użycia na szczeblu ogólnokrajowym. Zakład Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przoduje natomiast w Polsce w zakresie badania emisji hałasu drogowego i właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni. Nawierzchnie poroelastyczne w warstwie ścieralnej pozwalają na znaczne zmniejszenie hałasu w rejonie dróg oraz utrudniają, a wręcz uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożaru rozlanych paliw płynnych, co czyni je idealnymi nawierzchniami do zastosowania w tunelach, na stacjach paliw i na terenie terminali. W nawierzchniach poroelastycznych ok 20% (w stosunku wagowym) nawierzchni poroelastycznej stanowi granulat gumowy otrzymany ze zużytych opon samochodowych. Pozwala to na oszczędzanie kruszyw naturalnych i na optymalną utylizację zużytych opon samochodowych (bez konieczności ich spalania). W ramach projektu przeprowadzone będą eksperymenty zmierzające do optymalizacji składu nawierzchni. Przewiduje się, że w przypadku sukcesu planowanych prac powstanie innowacyjna nawierzchnia drogowa, która może stać się przełomem w walce z hałasem drogowym oraz zapewniająca znacznie podwyższony poziom bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie w tunelach. Istnieje realna szansa opracowania produktu, który może spotkać się z dużym zainteresowaniem zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Już w chwili obecnej duże zainteresowanie ewentualnymi efektami badań wyraziła administracja drogowa na szczeblu regionalnym oraz miejskim.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SEPOR
Finansowanie projektu:
TECHMATSTRATEG
Porozumienie:
TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018 TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018 z dnia 2018-05-30
Okres realizacji:
2018-05-01 - 2021-04-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
Realizowany w:
Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Politechnika Białostocka (Polska)
 • Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 6

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

Katalog Projektów

2020

2019

 • Engineering method of tire rolling resistance evaluation
  Publikacja

  Tire rolling resistance is one of the most difficult tire parameters to measure. The reason is that for modern tires the force of rolling resistance corresponds to 0.5–1% of tire load, thus measurements of very small forces must be performed in a heavily loaded system. This constitutes great problems, especially in road conditions. Laboratory measurements are easier to perform, as the environment may be better controlled, but roadwheel...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Low Noise Poroelastic Road Pavements Based On Bituminous Binder

  Tire/road noise is the dominant source of traffic noise. It depends both on the tire design and on the characteristics of road pavements as well as on the vehicles’ operating conditions. Due to the fact that conventional (pneumatic) car tires have almost reached the limits of their ability to further reduce their noisiness, it is widely believed that the additional reduction of tire noise will be possible mainly through modifications...

2018

wyświetlono 242 razy