Integrated prototype of a photo-supercapacitor based on bismuth vanadate and titanium dioxide nanotubes for energy storage - Project - MOST Wiedzy

Search

Integrated prototype of a photo-supercapacitor based on bismuth vanadate and titanium dioxide nanotubes for energy storage

Głównym celem projektu jest opracowanie prototypu foto-superkondensatora, bazującego na wanadanie bizmutu (materiale fotoaktywny generujący nośniki ładunków) oraz kompozytowym materiale elektrodowym stanowiącym warstwę nanorurek ditlenku tytanu (TiO2NTs) z pokryciem polimerowym (materiał elektroaktywny superkondensatora). Foto-superkondensator to zintegrowane urządzenie do magazynowania energii, które zgodnie z przedstawionym projektem, składać się będzie z fotoanody, która jest głównym elementem „elektronotwórczym” oraz superkondensatora, czyli elementu działającego jako magazyn do przechowywania elektronów. Zatem, takie urządzenie ma zdolność magazynowania energii in-situ. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione takie sprzety jak: potencjostat-galwanostat, symulator słoneczny, waga analityczne, termostat, drukarka 3D, a pokszty pośrenie wyniosą 286000 zł

Details

Project's acronym:
PhotoSuperCap
Project's funding:
LIDER
Agreement:
LIDER/15/0088/L-10/18/NCBR/2019 z dnia 2019-11-25
Realisation period:
2020-01-01 - 2022-12-31
Project manager:
dr inż. Mariusz Szkoda
Realised in:
Department of Chemistry and Technology of Functional Materials
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 47 times