Antypodalna radiowa liczba chromatyczna grafu. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Antypodalna radiowa liczba chromatyczna grafu.

Abstract

Opisane zostały podstawowe zasady i właściwości antypodalnego kolorowania grafów. Zebrano publikowane w literaturze przedmiotu twierdzenia i uzupełniono wnioskami wynikającymi z własnych badań.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. 1, pages 487 - 494,
ISSN: 1732-1166
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Kubale M., Kosowski A.: Antypodalna radiowa liczba chromatyczna grafu.// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.487-494
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 73 times

Recommended for you

Meta Tags