Application of linear discriminant analysis to the study of dew chemistry on the basis of samples collected in Poland (2004-2005) - Publication - MOST Wiedzy

Search

Application of linear discriminant analysis to the study of dew chemistry on the basis of samples collected in Poland (2004-2005)

Abstract

Technikę analizy dyskryminacyjnej wykorzystano do klasyfikacji próbek rosy (zebranych w okresie sierpień 2004 - październik 2005 na terenie Gdyni, Gdańska, Mławy, Sopotu, Krakowa, w których oznaczono stężenia wybranych związków nieorganicznych i organicznych) na naturalnie wyłaniające się grupy oraz by zidentyfikować parametry fizykochemiczne odpowiedzialne za podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami pobierania próbek. Największy wkład w dyskryminacji grup mają zmienne: wartość pH, stężenie jonów chlorkowych i sodowych jak również stężenie: Ag, B, Bi. Można zauważyć, że udziały w dyskryminacji grup takich zmiennych jak stężenie jonów magnezowych, siarczanowych oraz stężenie: U, Be, Se, Sn, Ba i Al są podobne.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY no. 7, pages 20 - 30,
ISSN: 1895-1066
Language:
English
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Klimaszewska K., Sarbu C., Polkowska Ż., Lech D., Pasławski P., Małek S., Namieśnik J.: Application of linear discriminant analysis to the study of dew chemistry on the basis of samples collected in Poland (2004-2005)// CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 7, nr. nr 1 (2009), s.20-30
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags