Badania nośności i odkształcalności mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych pod obciążeniem cyklicznym - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania nośności i odkształcalności mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych pod obciążeniem cyklicznym

Abstract

Problematyką prowadzonych badań jest analiza zachowania się słupów żelbetowych obciążonych cyklicznie siłą działającą na znakozmiennym mimośrodzie. W aktualnych procedurach obliczeniowych fakt ten nie jest uwzględniany. Celem badań jest sprawdzenie, czy historia obciążenia ma wpływ na nośność i odkształcalność słupów żelbetowych oraz czy słup poddany obciążeniom cyklicznym może być analizowany w taki sam sposób jakby był obciążany po raz pierwszy.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Współczesny stan wiedzy w Inżynierii Lądowej strony 277 - 284
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Ulenberg T.: Badania nośności i odkształcalności mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych pod obciążeniem cyklicznym// W : Współczesny stan wiedzy w Inżynierii Lądowej/ ed. Joanna Bzówka Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015, s.277-284
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags