Chromogenic azole diazothiacrown ethers - Publication - MOST Wiedzy

Search

Chromogenic azole diazothiacrown ethers

Abstract

Zsyntezowane zostały etery koronowe zawierające atomy siarki, dwa ugrupowania azowe oraz fragment pirolu lub imidazolu w makropierścieniu.Zbadana została zdolność zsyntezowanych związków makrocyklicznych pod kątem kompleksowania jonów metali metodą spektrofotometrii UV-vis.Największe zmiany spektralne zaobserwowano pod wpływem jonów ołowiu, miedzi, cynku, niklu, kobaltu oraz srebra.W przypadku jonów metali I i II grupy układu okresowego nie zaobserwowano żadnych zmian w widmie UV-vis. Wykonane zostały również wstępne badania elektrodowe, w których makrocykliczne pochodne pirolu i imidazolu stanowiły składnikmembrany w elektrodach jonoselektywnych. W wyniku badań stwierdzono, że tylko kationy miedzi i ołowiu dają wysoką odpowiedź elektrodową. Opisana została również struktura rentgenograficzna azotiakorony zawierającej fragment pirolu w makropierścieniu.

Citations

  • 8

    CrossRef

  • 1 0

    Web of Science

  • 1 0

    Scopus

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY no. 20, pages 651 - 658,
ISSN: 1061-0278
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Szczygelska-Tao J., Fonari M., Biernat J.: Chromogenic azole diazothiacrown ethers// SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY. -Vol. 20., nr. iss. 7 (2008), s.651-658
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.1080/10610270701666000
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 33 times

Recommended for you

Meta Tags