Częstość i konsekwencje wypadnięcia pojazdu z drogi na przykładzie województwa pomorskiego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Częstość i konsekwencje wypadnięcia pojazdu z drogi na przykładzie województwa pomorskiego

Abstract

Wypadnięcie pojazdu z drogi jest nadal jednym z nierozwiązanych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż skutkiem tego zdarzenia są wtórne wypadki kończące się: wywróceniem pojazdu lub uderzeniem pojazdu w obiekt znajdujący się w pobliżu drogi. Tego rodzaju zdarzenia wciąż stanowią ponad jedną czwartą cześć wypadków na drogach zamiejskich, a ich skutki są tragiczne, gdyż liczba ofiar śmiertelnych przekracza trzecią część ogółu zabitych użytkowników infrastruktury. Jednym z urządzeń zmniejszających prawdopodobieństwo i skutki wypadnięcia pojazdu z drogi są drogowe bariery ochronne. W artykule podjęto próbę rozpoznania problemu związanego z wypadkami spowodowanymi wypadnięciem pojazdu z drogi. Przeprowadzono identyfikację skutków zdarzeń kończących się uderzeniem pojazdu w drogową barierę ochronną. Analizę przeprowadzono na przykładzie wybranych dróg krajowych w województwie pomorskim.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Drogownictwo pages 117 - 125,
ISSN: 0012-6357
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Jamroz K., Antoniuk M., Jeliński Ł., , Gronowska K.: Częstość i konsekwencje wypadnięcia pojazdu z drogi na przykładzie województwa pomorskiego// Drogownictwo. -., nr. 4-5 (2015), s.117-125
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 83 times

Recommended for you

Meta Tags