Częstość i konsekwencje wypadnięcia pojazdu z drogi na przykładzie województwa pomorskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Częstość i konsekwencje wypadnięcia pojazdu z drogi na przykładzie województwa pomorskiego

Abstrakt

Wypadnięcie pojazdu z drogi jest nadal jednym z nierozwiązanych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż skutkiem tego zdarzenia są wtórne wypadki kończące się: wywróceniem pojazdu lub uderzeniem pojazdu w obiekt znajdujący się w pobliżu drogi. Tego rodzaju zdarzenia wciąż stanowią ponad jedną czwartą cześć wypadków na drogach zamiejskich, a ich skutki są tragiczne, gdyż liczba ofiar śmiertelnych przekracza trzecią część ogółu zabitych użytkowników infrastruktury. Jednym z urządzeń zmniejszających prawdopodobieństwo i skutki wypadnięcia pojazdu z drogi są drogowe bariery ochronne. W artykule podjęto próbę rozpoznania problemu związanego z wypadkami spowodowanymi wypadnięciem pojazdu z drogi. Przeprowadzono identyfikację skutków zdarzeń kończących się uderzeniem pojazdu w drogową barierę ochronną. Analizę przeprowadzono na przykładzie wybranych dróg krajowych w województwie pomorskim.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 117 - 125,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Antoniuk M., Jeliński Ł., , Gronowska K.: Częstość i konsekwencje wypadnięcia pojazdu z drogi na przykładzie województwa pomorskiego// Drogownictwo. -., nr. 4-5 (2015), s.117-125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi