Diagnostyka obrazowa rozjazdów kolejowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Diagnostyka obrazowa rozjazdów kolejowych

Abstract

Rozjazd kolejowy jest jednym z bardziej skomplikowanych elementów drogi kolejowej. W czasie jego eksploatacji należy szczególną uwagę zwrócić na problemy związane z jego prawidłowym utrzymaniem. W tym celu należy prowadzić bieżące i okresowe przeglądy, które pozwolą na wczesne wykrycie i usunięcie wad, a tym samym wydłużenie okresu trwałości rozjazdów kolejowych. W czasie prowadzonych przeglądów, a w szczególności oględzin elementów rozjazdu kolejowego, wykryte wady należy archiwizować w postaci fotografii. Sporządzona w ten sposób dokumentacja może być wykorzystana w kolejnych przeglądach okresowych w celu analizy zachodzących zmian.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 2 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Logistyka pages 1603 - 1610,
ISSN: 1231-5478
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Kędra Z.: Diagnostyka obrazowa rozjazdów kolejowych// Logistyka. -., nr. nr 6 (2011), s.1603-1610
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 206 times

Recommended for you

Meta Tags