Ethernet end-to-end. Eine universelle Netzwerktechnologie - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ethernet end-to-end. Eine universelle Netzwerktechnologie

Abstract

W monografii przedstawiono rozwiazania stosowane w siecich Ethernet. Po prezentacji podstaw działania sieci Ethernet, omówiono wszystkie najnowsze rozwišzania umożliwiające zdominownie przez Ethernet nie tylko sieci lokalnych LAN, ale także MAN, WAN, sieci dostępowych oraz przemysłowych. Dokonano opisu i analizy koncepcji Ethernet End-to-End.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Language:
German
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Nowicki K., Uhl T.: Ethernet end-to-end. Eine universelle Netzwerktechnologie. Aachen: Shaker Verlag, 2008. 225 s. ISBN 978-3-8322-7140-4
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 74 times

Recommended for you

Meta Tags