Wprowadzenie do architektury sieci Ethernet 10 Gbit/s. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wprowadzenie do architektury sieci Ethernet 10 Gbit/s.

Abstract

Przedstawiono zwięzły opis architektury sieci Ethernet 10Gbit/s. Omówiono ewolucję architektury logicznej sieci Ethernet, działanie i współdziałanie podstawowych podwarstw, interfejsów i elementów funkcjonalnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Molisz W., Tołwiński T.: Wprowadzenie do architektury sieci Ethernet 10 Gbit/s.// . -., (2004), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags