Ethernet end-to-end. Eine universelle Netzwerktechnologie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ethernet end-to-end. Eine universelle Netzwerktechnologie

Abstrakt

W monografii przedstawiono rozwiazania stosowane w siecich Ethernet. Po prezentacji podstaw działania sieci Ethernet, omówiono wszystkie najnowsze rozwišzania umożliwiające zdominownie przez Ethernet nie tylko sieci lokalnych LAN, ale także MAN, WAN, sieci dostępowych oraz przemysłowych. Dokonano opisu i analizy koncepcji Ethernet End-to-End.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
niemiecki
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Nowicki K., Uhl T.: Ethernet end-to-end. Eine universelle Netzwerktechnologie. Aachen: Shaker Verlag, 2008. 225 s. ISBN 978-3-8322-7140-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi