Family business as a breeding ground for nascent entrepreneurs. An insight into transition economy: the case of Poland - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Family business as a breeding ground for nascent entrepreneurs. An insight into transition economy: the case of Poland

Abstract

Artykuł przedstawia analizę zagadnienia zdolności firm rodzinnych do generowania postaw preprzedsiębiorczych na przykładzie Polski jako kraju o gospodarce transformującej się od centralnie sterowanej do rynkowej. Część empiryczna oparta jest wynikach pilotażowych badań przeprowadzonych na studentach pierwszego roku WZiE PG, które to wyniki posłużyły do stworzenia wstępnej wersji modelu opisującego determinanty procesu generowania postaw preprzedsiębiorczych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
RENT XVII - research in entrepreneurship and small business, Holandia, 17-20 listopada 2010. - [CD]
Language:
English
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Zięba K.: Family business as a breeding ground for nascent entrepreneurs. An insight into transition economy: the case of Poland// RENT XVII - research in entrepreneurship and small business, Holandia, 17-20 listopada 2010. - [CD]/ ed. European Council for Small Business : Universiteit Maastricht, 2010,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 60 times

Recommended for you

Meta Tags