Formy przestrzenne średniowiecznych wsi żuławskich. O krajobrazie żuławskim - Publication - MOST Wiedzy

Search

Formy przestrzenne średniowiecznych wsi żuławskich. O krajobrazie żuławskim

Abstract

Tekst zawiera omówienie charakterystycznych dla średniowiecznego okresu rozowju osadnictwa form rozplanowania wsi na wybranym terytorium Żuław Wiślanych. Pokazano wpływ danej odmiany rozplanowania wsi na postać kompozycyjną żuławskiego krajobrazu otwartego. Zilustrowano pogladowymi rysunkami powstałe w ten sposób specyficzne cechy krajobrazu jak czytelność panoramy i występowanie sekwencji wnętrz architektoniczno-krajobrazowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Rocznik Żuławski 2008, Wydanie konferencyjne : Gotyk na Żuławach strony 52 - 56
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Lipińska B.: Formy przestrzenne średniowiecznych wsi żuławskich. O krajobrazie żuławskim// Rocznik Żuławski 2008, Wydanie konferencyjne : Gotyk na Żuławach/ ed. eds. Grzegorz Gola, Marek Opitz. Nowy Dwór Gdański: Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski, 2008, s.52-56
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times

Recommended for you

Meta Tags