Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność technologiczna - Publication - MOST Wiedzy

Search

Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność technologiczna

Abstract

W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych realizowane są różnorodne prace badawcze i projektowe związane z rozwiązywaniem konkretnych praktycznych problemów korozyjnych. Prace te można podzielić na szereg grup. W katedrze projektuje się i monitoruje instalacje ochrony katodowej. Wykonuje się diagnostykę stanu wykładzin i powłok antykorozyjnych, w szczególności powłok i wykładzin stosowanych do ochrony przed korozją instalacji sozotechnicznych. Wykonywane są badania impedancyjne zestawów malarskich, inspekcje wielkośrednicowych rurociągów, wymienników ciepła i reaktorów chemicznych. Projektuje się i instaluje systemy monitorowania korozji instalacji rafineryjnych oraz instalacji ciepłej wody. Ważnym elementem są badania zagrożenia korozyjnego metalowych konstrukcji podziemnych wywołane wpływem pól elektromagnetycznych.

Full text

Details

Category:
Magazine publication
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ochrona przed Korozją no. 45, pages 240 - 244,
ISSN: 0473-7733
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Darowicki K.: Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność technologiczna// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. 9 (2002), s.240-244
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 0 times

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tags