Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność technologiczna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność technologiczna

Abstrakt

W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych realizowane są różnorodne prace badawcze i projektowe związane z rozwiązywaniem konkretnych praktycznych problemów korozyjnych. Prace te można podzielić na szereg grup. W katedrze projektuje się i monitoruje instalacje ochrony katodowej. Wykonuje się diagnostykę stanu wykładzin i powłok antykorozyjnych, w szczególności powłok i wykładzin stosowanych do ochrony przed korozją instalacji sozotechnicznych. Wykonywane są badania impedancyjne zestawów malarskich, inspekcje wielkośrednicowych rurociągów, wymienników ciepła i reaktorów chemicznych. Projektuje się i instaluje systemy monitorowania korozji instalacji rafineryjnych oraz instalacji ciepłej wody. Ważnym elementem są badania zagrożenia korozyjnego metalowych konstrukcji podziemnych wywołane wpływem pól elektromagnetycznych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 240 - 244,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Darowicki K.: Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność technologiczna// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. 9 (2002), s.240-244
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi