Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność technologiczna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność technologiczna

Abstrakt

W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych realizowane są różnorodne prace badawcze i projektowe związane z rozwiązywaniem konkretnych praktycznych problemów korozyjnych. Prace te można podzielić na szereg grup. W katedrze projektuje się i monitoruje instalacje ochrony katodowej. Wykonuje się diagnostykę stanu wykładzin i powłok antykorozyjnych, w szczególności powłok i wykładzin stosowanych do ochrony przed korozją instalacji sozotechnicznych. Wykonywane są badania impedancyjne zestawów malarskich, inspekcje wielkośrednicowych rurociągów, wymienników ciepła i reaktorów chemicznych. Projektuje się i instaluje systemy monitorowania korozji instalacji rafineryjnych oraz instalacji ciepłej wody. Ważnym elementem są badania zagrożenia korozyjnego metalowych konstrukcji podziemnych wywołane wpływem pól elektromagnetycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 240 - 244,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Darowicki K.: Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność technologiczna// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. 9 (2002), s.240-244
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi