Kultura środowiska projektu, jako czynnik podnoszący sprawność i skuteczność realizacji projektów - Publication - MOST Wiedzy

Search

Kultura środowiska projektu, jako czynnik podnoszący sprawność i skuteczność realizacji projektów

Abstract

Poszukując metod podniesienia sprawności i skuteczności realizacji projektów zwrócono uwagę na zagadnienie kultury organizacji. Jest to czynnik rzadko eksponowany w praktyce realizacji projektów, również w literaturze trudno znaleźć wyczerpujące opracowania w tym zakresie. Zwracając uwagę na istotną rolę czynnika ludzkiego w osiąganiu celów projektu, zidentyfikowano pojęcie kultury organizacji oraz kultury środowiska projektu. Zestawiono i pokrótce omówiono czynniki kształtujące - tworzące kulturę środowiska projektu. Przedstawiono również zasady kształtowania kultury środowiska oraz wyeksponowano rolę kierownika projektu w kształtowaniu kultury sprzyjającej podnoszeniu skuteczności i sprawności realizacji projektów.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań strony 187 - 197
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Wirkus M.: Kultura środowiska projektu, jako czynnik podnoszący sprawność i skuteczność realizacji projektów// Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań/ ed. ed. Marcin Geryk Gdansk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2010, s.187-197
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags