Kultura środowiska projektu, jako czynnik podnoszący sprawność i skuteczność realizacji projektów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kultura środowiska projektu, jako czynnik podnoszący sprawność i skuteczność realizacji projektów

Abstrakt

Poszukując metod podniesienia sprawności i skuteczności realizacji projektów zwrócono uwagę na zagadnienie kultury organizacji. Jest to czynnik rzadko eksponowany w praktyce realizacji projektów, również w literaturze trudno znaleźć wyczerpujące opracowania w tym zakresie. Zwracając uwagę na istotną rolę czynnika ludzkiego w osiąganiu celów projektu, zidentyfikowano pojęcie kultury organizacji oraz kultury środowiska projektu. Zestawiono i pokrótce omówiono czynniki kształtujące - tworzące kulturę środowiska projektu. Przedstawiono również zasady kształtowania kultury środowiska oraz wyeksponowano rolę kierownika projektu w kształtowaniu kultury sprzyjającej podnoszeniu skuteczności i sprawności realizacji projektów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań strony 187 - 197
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Kultura środowiska projektu, jako czynnik podnoszący sprawność i skuteczność realizacji projektów// Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań/ ed. ed. Marcin Geryk Gdansk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2010, s.187-197
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi