Mądre podejmowanie decyzji w sytuacjach problematycznych poprawiajace wybór rozwiązań - Publication - MOST Wiedzy

Search

Mądre podejmowanie decyzji w sytuacjach problematycznych poprawiajace wybór rozwiązań

Abstract

Przedstawiono klasyfikację problemów od precyzyjnie zdefiniowanych do intuicyjnie zrozumiałych. Dla tych drugich zaproponowano nowy model wyboru rozwiązań uwzględniający ocenę ich zalet i wad. Rozpatrzono zarówno indywidualne jak i zespołowe procedury podejmowania takich decyzji. Zasygnalizowano możliwości występowania nierozstrzygalnych sytuacji, które wymagają mądrych ludzkich działań. Sprowadzają się one do wyboru właściwej metody uzgadniania ocen analizowanych rozwiązań, jak też do otwartości pozwalającej na uwzględnienie w takiej ocenie wszystkich racjonalnych kontrargumentów. Podkreślono,ze świat wirtualny daje szanse na pozyskanie wiedzy o tego typu działaniach, co może ułatwić poznawanie ludzkiej madrości.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Automatyzacja Procesów Dyskretnych.Teoria i zastosowania. T.2 strony 119 - 130
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Krawczyk H., Targowski A.: Mądre podejmowanie decyzji w sytuacjach problematycznych poprawiajace wybór rozwiązań// W : Automatyzacja Procesów Dyskretnych.Teoria i zastosowania. T.2/ ed. Andrzej świerniak, Jolanta Krystek Gliwice: Politechnika śląska, 2018, s.119-130
Sources of funding:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 24 times

Recommended for you

Meta Tags