Mądre podejmowanie decyzji w sytuacjach problematycznych poprawiajace wybór rozwiązań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mądre podejmowanie decyzji w sytuacjach problematycznych poprawiajace wybór rozwiązań

Abstrakt

Przedstawiono klasyfikację problemów od precyzyjnie zdefiniowanych do intuicyjnie zrozumiałych. Dla tych drugich zaproponowano nowy model wyboru rozwiązań uwzględniający ocenę ich zalet i wad. Rozpatrzono zarówno indywidualne jak i zespołowe procedury podejmowania takich decyzji. Zasygnalizowano możliwości występowania nierozstrzygalnych sytuacji, które wymagają mądrych ludzkich działań. Sprowadzają się one do wyboru właściwej metody uzgadniania ocen analizowanych rozwiązań, jak też do otwartości pozwalającej na uwzględnienie w takiej ocenie wszystkich racjonalnych kontrargumentów. Podkreślono,ze świat wirtualny daje szanse na pozyskanie wiedzy o tego typu działaniach, co może ułatwić poznawanie ludzkiej madrości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Automatyzacja Procesów Dyskretnych.Teoria i zastosowania. T.2 strony 119 - 130
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H., Targowski A.: Mądre podejmowanie decyzji w sytuacjach problematycznych poprawiajace wybór rozwiązań// NAO - jej istota przyczyny i konsekwencje/ ed. Andrzej świerniak, Jolanta Krystek Gliwice: Politechnika Śląska, 2018, s.119-130
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi