Zastosowanie operacji nagniatania w elastycznie zautomatyzowanym systemie obróbkowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie operacji nagniatania w elastycznie zautomatyzowanym systemie obróbkowym

Abstrakt

W architekturze kontroli elastycznie zautomatyzowanego systemu wytwarzania, monitoring ma na celu określenie stanu systemu w każdej chwili. Jest to funkcja informacyjna, która dostarcza danych do modułów wspomagających podejmowanie decyzji w funkcji nadzoru i optymalizacji. Klasycznie na monitorowanie składają się dwa zadania: wykrywania i diagnozowania. Rolą wykrywania jest określenie uszkodzeń w nadzorowanym systemie. Przy projektowaniu w oparciu o model systemów sterowania, modelowania i identyfikacji nieliniowych procesów w systemie, potrzebne są matematycznie opisany wzór i niezawodne techniki oceny parametrów. Model taki nie tylko przewiduje wyjścia systemu z odpowiednią dokładnością, ale również posiada pewien wgląd w pracę systemu. W oparciu o model matematyczno-informatyczny systemy kontroli mogą być wykorzystywane nie tylko dla danej sytuacji, ale mogą być łatwo dostosowane do zmieniających się warunków pracy.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie strony 210 - 230
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Wiśniewska A., Przybylski W.: Zastosowanie operacji nagniatania w elastycznie zautomatyzowanym systemie obróbkowym// Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie/ Gdańsk: Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, 2011, s.210-230
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi