Mapping of concentration of BTEX in atmospheric air in the area of Tricity Agglomeration = Mapowanie poziomów zanieczyszczeń związków z grupy BTEX w powietrzu atmosferycznym na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Mapping of concentration of BTEX in atmospheric air in the area of Tricity Agglomeration = Mapowanie poziomów zanieczyszczeń związków z grupy BTEX w powietrzu atmosferycznym na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej

Abstract

Uzyskanie informacji o poziomie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego przez związki z grupy BTEX na terenie aglomeracji Trójmiejskiej i Tczewa, pozwoli na ocenę i prognozowanie stanu środowiska w celu wyjaśnienia zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka. Sporządzenie map poziomu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego posłuży do opisu przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń oraz szacowania poziomu zanieczyszczeń lotnych związków organicznych na nieznanym obszarze zlokalizowanym wewnątrz obszaru pokrytego punktami obserwacyjnymi, dla których znane są rzeczywiste wartości pomiarowe tych parametrów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2 strony 299 - 303
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Urbanowicz M., Zabiegała B., Szymańska K., Namieśnik J.: Mapping of concentration of BTEX in atmospheric air in the area of Tricity Agglomeration = Mapowanie poziomów zanieczyszczeń związków z grupy BTEX w powietrzu atmosferycznym na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej// Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2/ ed. pod red. J. Konieczyńskiego Zabrze: Inst. Podst. Inż. Środow. PAN, 2008, s.299-303
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 51 times

Recommended for you

Meta Tags