Mapping of concentration of BTEX in atmospheric air in the area of Tricity Agglomeration = Mapowanie poziomów zanieczyszczeń związków z grupy BTEX w powietrzu atmosferycznym na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mapping of concentration of BTEX in atmospheric air in the area of Tricity Agglomeration = Mapowanie poziomów zanieczyszczeń związków z grupy BTEX w powietrzu atmosferycznym na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej

Abstrakt

Uzyskanie informacji o poziomie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego przez związki z grupy BTEX na terenie aglomeracji Trójmiejskiej i Tczewa, pozwoli na ocenę i prognozowanie stanu środowiska w celu wyjaśnienia zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka. Sporządzenie map poziomu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego posłuży do opisu przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń oraz szacowania poziomu zanieczyszczeń lotnych związków organicznych na nieznanym obszarze zlokalizowanym wewnątrz obszaru pokrytego punktami obserwacyjnymi, dla których znane są rzeczywiste wartości pomiarowe tych parametrów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2 strony 299 - 303
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Urbanowicz M., Zabiegała B., Szymańska K., Namieśnik J.: Mapping of concentration of BTEX in atmospheric air in the area of Tricity Agglomeration = Mapowanie poziomów zanieczyszczeń związków z grupy BTEX w powietrzu atmosferycznym na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej// Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2/ ed. pod red. J. Konieczyńskiego Zabrze: Inst. Podst. Inż. Środow. PAN, 2008, s.299-303
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi