Mapowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez związki z grupy BTEX - prezentacja wyników pomiarów monitoringowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mapowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez związki z grupy BTEX - prezentacja wyników pomiarów monitoringowych

Abstrakt

W krajach Unii Europejskiej troska o jakość powietrza nabiera coraz większego znaczenia. W tym zakresie obowiązują liczne uregulowania prawne w postaci dyrektyw o charakterze międzynarodowym oraz polityki rozwoju regionalnego i lokalnego. Te akty prawne tworzą podstawy dla działań mających na celu polepszenie stanu jakości powietrza oraz jego ochronę. W krajach UE monitoring jakości powietrza jest podstawą określania działań mających na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Monitoring jakości powietrza obejmuje pomiary substancji obecnych w powietrzu atmosferycznym, wykonywane w zależności od potrzeb, w odpowiednio wyposażonych stacjach pomiarowych, stacjonarnych lub mobilnych. Dodatkowo w ocenie jakości powietrza atmosferycznego, możliwe jest wykorzystywanie modelowania matematycznego. Przedmiotem zainteresowania są zarówno zanieczyszczenia nieorganiczne jak i organiczne w tym przede wszystkim lotne związki organiczne. W ostatnich latach szerokie zastosowanie w monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na obszarach zurbanizowanych znalazła technika dozymetrii pasywnej, wykorzystywana na etapie pobierania próbek analitów. Celem badań jest uzyskanie informacji o poziomie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego związkami z grupy BTEX na terenie aglomeracji Trójmiejskiej z wykorzystaniem techniki dozymetrii pasywnej na etapie pobierania próbek analitów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[I Pomorska Konferencja z cyklu JAKOŚĆ POWIETRZA] ''Jakość powietrza w województwie pomorskim - stan obecny i perspektywy'' : materiały pokonferencyjne, Gdańsk 25 czerwca 2007 r. strony 63 - 66
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Urbanowicz M., Zabiegała B., Szymańska K., Namieśnik J.: Mapowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez związki z grupy BTEX - prezentacja wyników pomiarów monitoringowych// [I Pomorska Konferencja z cyklu JAKOŚĆ POWIETRZA] ''Jakość powietrza w województwie pomorskim - stan obecny i perspektywy'' : materiały pokonferencyjne, Gdańsk 25 czerwca 2007 r./ ed. red. J. Namieśnik, W. Wardencki, J. Gromadzka Gdańsk: Wydział Chemiczny PG, 2007, s.63-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 236 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi