Passive sampling as a tool for obtaining reliable analyticalinformation in environmental quality monitoring - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Passive sampling as a tool for obtaining reliable analyticalinformation in environmental quality monitoring

Abstrakt

Spośród technik pobierania próbek analitów technika dozymetrii pasywnej wydaje się być interesującą alternatywą w stosunku do powszechnie stosowanych technik dynamicznych. Dozymetria pasywna łączy w sobie etap pobierania próbki z etapem izolacji i wzbogacania analitów, które są zatrzymywane w odpowiednim medium zatrzymującym. Prowadzi to do znacznego uproszczenia operacji analitycznych wykonywanych in situ. W odróżnieniu od aktywnych technik pobierania próbek analitów, techniki pasywne nie wymagają wymuszonego przepływu powietrza co podnosi ich konkurencyjność w stosunku do technik dynamicznych i umożliwia prowadzenie badań oceny jakości powietrza atmosferycznego w miejscach odległych i trudno dostępnych. Stąd też technika dozymetrii pasywnej jest coraz szerzej wykorzystywana w praktyce analitycznej na etapie pobierania próbek analitów z różnych mediów: powietrza, wody, gleby.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY nr 396, strony 273 - 296,
ISSN: 1618-2642
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B., Kot-Wasik A., Urbanowicz M., Namieśnik J.: Passive sampling as a tool for obtaining reliable analyticalinformation in environmental quality monitoring// ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 396, nr. no. 1 (2010), s.273-296
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 123 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi