Matematyczny opis struktury przepływu w osadniku - Publication - MOST Wiedzy

Search

Matematyczny opis struktury przepływu w osadniku

Abstract

W artykule przedstawiono pierwszy etap pracy badawczej prowadzonej w Katedrze Hydrauliki i Hydrologii. Szczególnie skoncentrowano się na badaniu wewnętrznej struktury przepływu ścieków oraz rozkładu stężenia substancji w osadnikach wtórnych, rozważając rozwiązania standardowe, jak i nowatorskie w stosunku do przyjętego kierunku przepływu ścieków. Przedstawiono dwa modele opisu struktury przepływu: płaski w pionie model cieczy lepkiej, newtonowskiej oraz kinematyczny model przepływu płaskiego cieczy newtonowskiej. Przedstawiono także dwa modele opisu transportu zanieczyszczeń: dla substancji rozdrobnionej na poziomie makroskopowym (metoda strukturalna) oraz dla substancji rozdrobnionej na poziomie molekularnym - płaski w pionie model transportu masy w warunkach poprzecznie izotropowej dyfuzji burzliwej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Zima P.: Matematyczny opis struktury przepływu w osadniku// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags