Matematyczny opis struktury przepływu w osadniku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Matematyczny opis struktury przepływu w osadniku

Abstrakt

W artykule przedstawiono pierwszy etap pracy badawczej prowadzonej w Katedrze Hydrauliki i Hydrologii. Szczególnie skoncentrowano się na badaniu wewnętrznej struktury przepływu ścieków oraz rozkładu stężenia substancji w osadnikach wtórnych, rozważając rozwiązania standardowe, jak i nowatorskie w stosunku do przyjętego kierunku przepływu ścieków. Przedstawiono dwa modele opisu struktury przepływu: płaski w pionie model cieczy lepkiej, newtonowskiej oraz kinematyczny model przepływu płaskiego cieczy newtonowskiej. Przedstawiono także dwa modele opisu transportu zanieczyszczeń: dla substancji rozdrobnionej na poziomie makroskopowym (metoda strukturalna) oraz dla substancji rozdrobnionej na poziomie molekularnym - płaski w pionie model transportu masy w warunkach poprzecznie izotropowej dyfuzji burzliwej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zima P.: Matematyczny opis struktury przepływu w osadniku// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi