The numerical simulation of two-dimensional vertical incompressible viscous flow - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The numerical simulation of two-dimensional vertical incompressible viscous flow

Abstrakt

W artykule przedstawiono numeryczne symulacje płaskiego pionowego przepływu nieściśliwej cieczy lepkiej ze swobodną powierzchnią. Zastosowano model bazujący na rozwiązaniu równań Naviera-Stokesa metodą "ciśnień" (SIMPLE). Przy takim podejściu otrzymano dywergencję równań Naviera-Stokesa oraz równanie Poissona na ciśnienie. W rozwiązaniu zastosowano schemat Laxa-Wendroffa z przesuniętą siatką Eulera. Takie podejście zapewnia dokładność drugiego rzędu zastosowanego schematu numerycznego. Równanie Poissona rozwiązano za pomocą metody nadrelaksacji (SOR). Do wyznaczenia obszaru występowania cieczy zastosowano metodę cząstek znaczonych (MAC). W celu weryfikacji zastosowanych modeli wykonano obliczenia testowe, porównując otrzymane rezultaty z wynikami pomiarów laboratoryjnych gwałtownego załamania się ściany wody prezentowanych przez S. Koshizyka i innych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zima P.: The numerical simulation of two-dimensional vertical incompressible viscous flow// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi