Metody oceny jakości kondensatorów foliowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Metody oceny jakości kondensatorów foliowych

Abstract

Zasadniczym cel pracy to opracowanie nowych metod oceny jakości kondensatorów wykonanych z folii metalizowanej, pozwalających na ich wdrożenie u producenta. Proponowane metody powinny stanowić rozszerzenie istniejących już metod, opracowanych i wymaganych w odpowiednich normach przemysłowych. Bardziej szczegółowo, jako główne cele pracy należy wymienić:1. Pomiary parametrów sygnałów emisji akustycznej indukowanych zjawiskami wyładowań niezupełnych oraz generowanych podczas mechanicznego ściskania,2. Opracowanie testu umożliwiającego ocenę jakości połączenia między metalizacją czoła a metalizacją zwijki folii,3. Określenie warunków pomiarów parametrów elektrycznych kondensatorów pozwalających na ocenę czasu ich prawidłowej pracy.Nowe procedury powinny dostarczać dane, na podstawie których będzie można ocenić przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne pod względem jakości produkowanych wyrobów. W przypadku kondensatorów foliowych ich jakość jest oceniana na podstawie czasu poprawnej pracy.W pracy przedstawiono wyniki szeregu badań jakim poddano wybrane typy kondensatorów wykonanych z folii metalizowanej. Pozwoliły one na wskazanie metod umożliwiających ocenę jakości kondensatorów już na etapie produkcji oraz bezpośrednio po ich wytworzeniu, bez konieczności stosowania długotrwałych normatywnych badań trwałości. Walidacja proponowanych metod oceny jakości została potwierdzona wynikami uzyskanymi po poddaniu badanych grup kondensatorów próbom trwałości.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2011
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 54 times

Recommended for you

Meta Tags