Metody oceny jakości kondensatorów foliowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody oceny jakości kondensatorów foliowych

Abstrakt

Zasadniczym cel pracy to opracowanie nowych metod oceny jakości kondensatorów wykonanych z folii metalizowanej, pozwalających na ich wdrożenie u producenta. Proponowane metody powinny stanowić rozszerzenie istniejących już metod, opracowanych i wymaganych w odpowiednich normach przemysłowych. Bardziej szczegółowo, jako główne cele pracy należy wymienić:1. Pomiary parametrów sygnałów emisji akustycznej indukowanych zjawiskami wyładowań niezupełnych oraz generowanych podczas mechanicznego ściskania,2. Opracowanie testu umożliwiającego ocenę jakości połączenia między metalizacją czoła a metalizacją zwijki folii,3. Określenie warunków pomiarów parametrów elektrycznych kondensatorów pozwalających na ocenę czasu ich prawidłowej pracy.Nowe procedury powinny dostarczać dane, na podstawie których będzie można ocenić przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne pod względem jakości produkowanych wyrobów. W przypadku kondensatorów foliowych ich jakość jest oceniana na podstawie czasu poprawnej pracy.W pracy przedstawiono wyniki szeregu badań jakim poddano wybrane typy kondensatorów wykonanych z folii metalizowanej. Pozwoliły one na wskazanie metod umożliwiających ocenę jakości kondensatorów już na etapie produkcji oraz bezpośrednio po ich wytworzeniu, bez konieczności stosowania długotrwałych normatywnych badań trwałości. Walidacja proponowanych metod oceny jakości została potwierdzona wynikami uzyskanymi po poddaniu badanych grup kondensatorów próbom trwałości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi