Pomiary wyładowań niezupełnych w kondensatorach foliowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary wyładowań niezupełnych w kondensatorach foliowych

Abstrakt

Występowanie zjawisk wyładowań niezupełnych w dielektrykach kondensatorów foliowych wpływa na skrócenie ich czasu życia.Stąd, pomiary parametrów wyładowań niezupełnych i ich analiza mogą się przyczynić do poprawy jakości produkowanych kondensatorów.Stosowane metody pomiarowe wyładowań niezupełnych bazują na efektach, jakie te wyładowania wywołują w kondensatorach. Zjawiska wyładowań powodują przepływy prądów, co umożliwia pomiary metodami elektrycznymi. Wyładowania niezupełne są także źródłem emisjiakustycznej - fal ultradźwiękowych, typowo do częstotliwości kilkuset kHz. Analiza wyników pomiarów elektrycznych i akustycznych wyładowańniezupełnych w kondensatorach i ich związków z innymi parametrami kondensatorów może potencjalnie pozwolić na oszacowanie czasu życia oraz jakości danego typu kondensatorów. Z podanych względów warto przybliżyć problemy pomiarów oraz charakteryzowania wyładowań niezupełnych, co jest głównym zagadnieniem poruszanym w pracy. Poza układami do pomiarów wyładowań niezupełnych, przedstawiono przykłady degradacji struktury kondensatorów w wyniku występowania wyładowań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr 86, strony 55 - 58,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jóźwiak K., Olesz M., Hasse L., Smulko J.: Pomiary wyładowań niezupełnych w kondensatorach foliowych// Przegląd Elektrotechniczny. -Vol. 86, nr. Nr 9 (2010), s.55-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi