Badanie emisji akustycznej kondensatorów foliowych przy napięciowym pobudzeniu impulsowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie emisji akustycznej kondensatorów foliowych przy napięciowym pobudzeniu impulsowym

Abstrakt

Opisano metodę oceny jakości foliowych kondensatorów przeciwzakłóceniowych za pomocą badania ich drgań w zakresie ultradźwięków pod wpływem impulsowego sygnału pobudzającego. Indukowane drgania są źródłem informacji o jakości zastosowanej w kondensatorze zwijki folii oraz wykonanych kontaktach. Przedstawiono układ impulsowej polaryzacji kondensatora oraz system do pomiaru sygnału ultradźwiękowego. Uzyskane wyniki pomiarów dla grupy kondensatorów klasy Y2 o pojemności 27 nF skonfrontowano z wynikami pomiarów współczynnika trzeciej harmonicznej oraz pochodnej tego współczynnika w funkcji napięcia polaryzacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 433 - 438,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Józwiak K., Hasse L., Olesz M., Smulko J.: Badanie emisji akustycznej kondensatorów foliowych przy napięciowym pobudzeniu impulsowym// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.433-438
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi