Model filtru wyjściowego falownika napięcia w symulacji komputerowej. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Model filtru wyjściowego falownika napięcia w symulacji komputerowej.

Abstract

W artykule przedstawiono układ z silnikiem asynchronicznym zasilanym z sieci elektroenergetycznej poprzez przemiennik częstotliwości z filtrem wyjściowym falownika napięcia. Zaproponowano nowy model filtru wyjściowego falownika napięcia połączonego z obwodem pośredniczącym przemiennika częstotliwości. Przy pomocy programu TCAD przeprowadzono analizę zamodelowanego układu. Dla badanego modelu filtru zamieszczono przebiegi prądów i napięć oraz amplitudy harmonicznych zawartych w poszczególnych punktach obwodu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Elektrotechniczny pages 113 - 116,
ISSN: 0033-2097
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Krzemiński Z., Witkowski S.: Model filtru wyjściowego falownika napięcia w symulacji komputerowej.// Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 1 (2002), s.113-116
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 71 times

Recommended for you

Meta Tags