Wpływ filtru wyjściowego falownika na generowanie zaburzeń w przewodzie ochronnym. III Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, EMC´03. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wpływ filtru wyjściowego falownika na generowanie zaburzeń w przewodzie ochronnym. III Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, EMC´03.

Abstract

W artykule zamieszczono wyniki badań zaburzeń występujących w przewodzie ochronnym silnika asynchronicznego klatkowego zasilanego z sieci elektroenergetycznej przez przemiennik częstotliwości. Widma zaburzeń powodowane zmianą stanu łączników półprzewodnikowych w przemiennikach częstotliwości określono w zakresie częstotliwości 10kHz - 150kHz, 150kHz - 30MHz. Dla badanego układu zamieszczono przykładowe amplitudy harmonicznych prądu generowanego przez filtr wyjściowy falownika napięcia.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA no. 927, pages 255 - 264,
ISSN: 0374-4817
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Witkowski S., Fagiewicz K., Olesz M., Gędziorski J.: Wpływ filtru wyjściowego falownika na generowanie zaburzeń w przewodzie ochronnym. III Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, EMC´03.// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA. -Vol. 927., nr. 100 (2003), s.255-264
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 78 times

Recommended for you

Meta Tags