Wpływ filtru wyjściowego falownika na generowanie zaburzeń w przewodzie ochronnym. III Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, EMC´03. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ filtru wyjściowego falownika na generowanie zaburzeń w przewodzie ochronnym. III Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, EMC´03.

Abstrakt

W artykule zamieszczono wyniki badań zaburzeń występujących w przewodzie ochronnym silnika asynchronicznego klatkowego zasilanego z sieci elektroenergetycznej przez przemiennik częstotliwości. Widma zaburzeń powodowane zmianą stanu łączników półprzewodnikowych w przemiennikach częstotliwości określono w zakresie częstotliwości 10kHz - 150kHz, 150kHz - 30MHz. Dla badanego układu zamieszczono przykładowe amplitudy harmonicznych prądu generowanego przez filtr wyjściowy falownika napięcia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA nr 927, strony 255 - 264,
ISSN: 0374-4817
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Witkowski S., Fagiewicz K., Olesz M., Gędziorski J.: Wpływ filtru wyjściowego falownika na generowanie zaburzeń w przewodzie ochronnym. III Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, EMC´03.// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA. -Vol. 927., nr. 100 (2003), s.255-264
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi