Obserwator prędkości silnika asynchronicznego pracującego w układzie z filtrem sinusoidalnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obserwator prędkości silnika asynchronicznego pracującego w układzie z filtrem sinusoidalnym

Abstrakt

W układach napędowych z tranzystorowymi falownikami napięcia występująniekorzystne zjawiska wynikające z dużych stromości napięć zasilającychsilnik. Aby ich uniknąć między falownik a silnik włącza się filtrbierny wygładzający przebiegi napięć i prądów silnika. Włączenie takiegofiltru sinusoidalnego powoduje zmianę struktury układu i powoduje koniecznośćmodyfikacji układu sterowania silnika i estymatorów zmiennychstanu układu. W niniejszym referacie przedstawiono układ napędowyw sterowaniu którego uwzględniono filtr sinusoidalny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 53, strony 27 - 31,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Guziński J.: Obserwator prędkości silnika asynchronicznego pracującego w układzie z filtrem sinusoidalnym// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 53., nr. nr 4 (2007), s.27-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi