MOST PODWIESZONY kreowanie przestrzeni i konsekwencje konstrukcyjne - Publication - Bridge of Knowledge

Search

MOST PODWIESZONY kreowanie przestrzeni i konsekwencje konstrukcyjne

Abstract

Projektowanie i budowa - wyzwania dla projektantów i wykonawców mostów. Mosty podwieszone i wiszące ich estetyka i konsekwencje strukturalne. Artykuł dotyczy aspektów estetycznych i konstrukcyjnych zaprojektowanych pylonów dla mostów podwieszonych lub wiszących. Autor zwraca uwagę na fakt, że niezwykłe rozwiązanie konstrukcyjne zastosowane do kładki lub małego wiaduktu może działać prawidłowo dzięki zjawiskom efektu skali. Nadzwyczajne rozwiązanie konstrukcyjne zaimplementowane jako estetyczne elementy dużego mostu może stwarzać poważne problemy z ogólną nośnością konstrukcji lub co najmniej czyni ją niezwykle kosztowną. Przedstawiono i omówiono kilka przykładów.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 115 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-NC-SA open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Builder pages 76 - 79,
ISSN: 1896-0642
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Żółtowski K.: MOST PODWIESZONY kreowanie przestrzeni i konsekwencje konstrukcyjne// Builder. -., iss. 241(8) (2017), s.76-79
Bibliography: test
  1. Rys. 3. Kładki na górnej Wiśle; od lewej: kładka wisząca w Wiśle i podwieszona w Ustroniu (1969) (fot. K. Janikowska)
  2. Rys. 4. Kładka przez kanał Rhine-Main-Danube, źródło: SBP Stuttgart, 1987 open in new tab
  3. Rys. 5. Kładka nas autostradą A4, ZBP Mosty Wrocław, 2000, http://bywajtu.pl/ media/dynamic/pictures/AZgDEauIcOfZ.1200x1200.JPG open in new tab
  4. Rys. 7. Kładka w Berlinie, 2002, źródło: LAP Rys. 8. Kładka nas autostradą A4, 2004, źródło: ZBP Mosty Wrocław Rys. 9. Kładka w Turynie, 2005, fot. Uccio "Uccio2" D'Ago. Źródło: Wikimedia Rys. 10. Most w dokach Hawru, Ouvrages d'art, 2005, źródło: trekearth.com Rys. 11. Sean O'Casey Bridge Dublin, 2007, źródło: wikimedia.org, fot. Peter Misik Rys. 12. Wiadukt na drodze S3, 2008, źródło: Transprojekt Gdański Rys. 13. Wiadukt na drodze S3, 2008, źródło: Transprojekt Gdański Rys. 14. Kładka przy Galerii Malta, Sipińscy-Poznań, 2009 open in new tab
  5. Rys. 15. Koncepcja, SBP Stuttgart, 2008, źródło: SBP Stuttgart Rys. 16. Koncepcja, Transprojekt Gdański, 2009, źródło: Transprojekt Gdański Rys. 17 Erasmus Bridge, Ben van Berkel, 1996 open in new tab
  6. Rys. 18 Hamanako Sun Marine Bridge 1996 open in new tab
  7. Rys. 19. Most Rędziński. ZBP Mosty Wrocław, w budowie. Analiza MES części dolnej pylonu, źródło: Politechnika Gdańska Rys. 20. Most przez Wisłę pod Grudziądzem -projekt, Transprojekt Gdański, 2006, źródło: Transprojekt Gdański Rys. 21. Yamuna Bridge w Wazirabad -projekt SPB, źródło: SPB Stuttgart, 2006 open in new tab
  8. Rys. 22. Most przez Brdę w Bydgoszczy -projekt, Transprojekt Gdański, 2009, źródło: Bydgoszcz NaszeMiasto.pl
  9. Rys. 23. Waszyngton, fot. Skyfox11 Źródło: Wikimedia open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 102 times

Recommended for you

Meta Tags