MOST PODWIESZONY kreowanie przestrzeni i konsekwencje konstrukcyjne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MOST PODWIESZONY kreowanie przestrzeni i konsekwencje konstrukcyjne

Abstrakt

Projektowanie i budowa - wyzwania dla projektantów i wykonawców mostów. Mosty podwieszone i wiszące ich estetyka i konsekwencje strukturalne. Artykuł dotyczy aspektów estetycznych i konstrukcyjnych zaprojektowanych pylonów dla mostów podwieszonych lub wiszących. Autor zwraca uwagę na fakt, że niezwykłe rozwiązanie konstrukcyjne zastosowane do kładki lub małego wiaduktu może działać prawidłowo dzięki zjawiskom efektu skali. Nadzwyczajne rozwiązanie konstrukcyjne zaimplementowane jako estetyczne elementy dużego mostu może stwarzać poważne problemy z ogólną nośnością konstrukcji lub co najmniej czyni ją niezwykle kosztowną. Przedstawiono i omówiono kilka przykładów.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Builder strony 76 - 79,
ISSN: 1896-0642
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Żółtowski K.: MOST PODWIESZONY kreowanie przestrzeni i konsekwencje konstrukcyjne// Builder. -., iss. 241(8) (2017), s.76-79
Bibliografia: test
  1. Rys. 3. Kładki na górnej Wiśle; od lewej: kładka wisząca w Wiśle i podwieszona w Ustroniu (1969) (fot. K. Janikowska)
  2. Rys. 4. Kładka przez kanał Rhine-Main-Danube, źródło: SBP Stuttgart, 1987 otwiera się w nowej karcie
  3. Rys. 5. Kładka nas autostradą A4, ZBP Mosty Wrocław, 2000, http://bywajtu.pl/ media/dynamic/pictures/AZgDEauIcOfZ.1200x1200.JPG otwiera się w nowej karcie
  4. Rys. 7. Kładka w Berlinie, 2002, źródło: LAP Rys. 8. Kładka nas autostradą A4, 2004, źródło: ZBP Mosty Wrocław Rys. 9. Kładka w Turynie, 2005, fot. Uccio "Uccio2" D'Ago. Źródło: Wikimedia Rys. 10. Most w dokach Hawru, Ouvrages d'art, 2005, źródło: trekearth.com Rys. 11. Sean O'Casey Bridge Dublin, 2007, źródło: wikimedia.org, fot. Peter Misik Rys. 12. Wiadukt na drodze S3, 2008, źródło: Transprojekt Gdański Rys. 13. Wiadukt na drodze S3, 2008, źródło: Transprojekt Gdański Rys. 14. Kładka przy Galerii Malta, Sipińscy-Poznań, 2009 otwiera się w nowej karcie
  5. Rys. 15. Koncepcja, SBP Stuttgart, 2008, źródło: SBP Stuttgart Rys. 16. Koncepcja, Transprojekt Gdański, 2009, źródło: Transprojekt Gdański Rys. 17 Erasmus Bridge, Ben van Berkel, 1996 otwiera się w nowej karcie
  6. Rys. 18 Hamanako Sun Marine Bridge 1996 otwiera się w nowej karcie
  7. Rys. 19. Most Rędziński. ZBP Mosty Wrocław, w budowie. Analiza MES części dolnej pylonu, źródło: Politechnika Gdańska Rys. 20. Most przez Wisłę pod Grudziądzem -projekt, Transprojekt Gdański, 2006, źródło: Transprojekt Gdański Rys. 21. Yamuna Bridge w Wazirabad -projekt SPB, źródło: SPB Stuttgart, 2006 otwiera się w nowej karcie
  8. Rys. 22. Most przez Brdę w Bydgoszczy -projekt, Transprojekt Gdański, 2009, źródło: Bydgoszcz NaszeMiasto.pl
  9. Rys. 23. Waszyngton, fot. Skyfox11 Źródło: Wikimedia otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi